HOMEEMAILTEL|加入收藏|联系我们
 

热词:两学一做 | 2016届毕业生欢送会

学生风采
 

农学院11-12学年上学期第二次卫生检查(十一月份)结果公示

作者:  文章来源:  点击数: 更新日期:2012-06-05

农学院11-12学年上学期第二次卫生检查(十一月份)结果公示
作者:原创 / 发布时间:2011-12-5 11:18:40 / 点击数:209
 阅读等级:游客      耗费点数:0

 
农学院11-12学年上学期第二次卫生检查(十一月份)结果公示
文明宿舍
宿舍号 年级 宿舍号 年级 宿舍号 年级 宿舍号 年级
1#723 11烟草 1#735 11种子 12#746 10农学 6#719 11农学
1#631 11农学 12#738 10农学 6#706 11草业 7#218 10种子
1#633 11农学 12#752 10种子 6#702 11种子 7#219 10种子
1#739 11种子 12#748 10烟草 6#710 11烟草 7#204 10农学
1#620 11农学 12#763 10农学 6#712 11农学 7#205 10烟草
上报宿舍
宿舍号 年级 宿舍号 年级 宿舍号 年级 宿舍号 年级
1#723 11烟草 12#777 10种子 1#716 11烟草 7#206 10烟草
1#631 11农学 1#733 11种子 12#765 10农学 7#220 10种子
1#633 11农学 1#737 11种子 12#779 10种子 7#221 10种子
12#738 10农学 12#750 10烟草 6#706 11草业 6#715 11农学
12#752 10种子 12#767 10农学 7#218 10种子 6#721 11农学
1#739 11种子 12#773 10种子 7#219 10种子 6#623 11农学
12#748 10烟草 12#775 10种子 6#702 11种子 6#703 11种子
12#763 10农学 1#622 11农学 6#710 11烟草 6#707 11草业
1#620 11农学 1#629 11农学 6#712 11农学 6#708 11烟草
1#635 11农学 1#637 11农学 7#204 10农学 6#701 11种子
1#639 11农学 1#721 11烟草 6#705 11草业 6#711 11烟草
1#725 11烟草 12#742 10农学 6#719 11农学 7#201 10农学
1#735 11种子 12#744 10农学 6#713 11农学 7#203 10农学
12#740 10农学 12#761 10农学 6#717 11农学 7#624 10农学
12#746 10农学 1#627 11农学 7#205 10烟草 6#704 11草业
                                                                                                                          :请每个宿舍的寝室长起好带头作用,保持宿舍以往良好的精神风貌,迎接校学生会生保部  11  23 日--  11  30 的星级卫生宿舍评比。凡被评上院文明宿舍或者校星级卫生宿舍的每一位宿舍成员都可以加素质拓展学分,并且可以在11-12学年的综合测评中加分。       
                                                        农学院团总支、学生分会
2011年11月16日